Vladimír Latta

Ing. Vladimír Latta (1950)

Fotografovať začal počas štúdia na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach a tam bol niekoľko rokov vedúcim Strojfotoklubu. Vtedy sa venoval štylizovaným portrétom v prírode a krajine.

Jeho práce boli ocenené na krajských i celoštátnych výstavách – ceny a čestné uznania.

Pracoval v rôznych funkciách zriadených pri Krajskom osvetovom stredisku v Košiciach. Niekoľko rokov bol aj vedúcim Fotoklubu Domu kultúry VSŽ Košice.

Za úspešnú tvorivú a metodickú činnosť v oblasti fotografie mu Osvetový ústav v Bratislave udelil diplom a plaketu.

Po dlhšej odmlke sa v roku 2012 znovu zapojil do klubovej činnosti v Združení košických fotografov K-91.

Prezentoval sa dvomi autorskými výstavami a účasťou na členských a tématických výstavách klubu ako aj mapových okruhoch. Na súťažnej výstave Fotofórum Ružomberok v roku 2015 mal prijaté a vystavené dve fotografie.