O nás

V súčasnosti má združenie 18 členov:

 • Ing. Samuel Berezňanin
 • Adriana Durkáčová, AZSF
 • JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF
 • RNDr. Ľubomíra Ištoňová
 • Gabriel Jakab
 • Marek Janíčko
 • Adrián Klema
 • Miro Kundracik
 • Ing. Vladimír Latta
 • Štefan Lipták, MZSF
 • Alina Liubaeva
 • Mgr. Barbora Medveďová
 • Edita Megová, AZSF
 • Róbert Parnica
 • Ing. Daniel Pastucha, EFIAP, AZSF – predseda združenia
 • Marián Šárik
 • Ing. Ján Tkáč
 • Karel Ulmann

História Združenia košických fotografov K91 sa začala písať v roku 1991. Nadviazala na 30-ročnú históriu fotoklubu DK VSŽ. Po jeho zániku založili Mgr. Miro Černý, Štefan Lipták, Kornel Lovaj, Ing. Igor Šimko a Pavol Šramko združenie pod názvom K-91. V priebehu roku 1991 sa členmi združenia stalo ďalších 12 fotografov. Až do roku 2015 klub sídlil na Masarykovej ulici v Košiciach a odvtedy sa členovia klubu stretávajú v kultúrnom centre Iskra na košickom sídlisku Nad jazerom. Za 25 rokov činnosti klubu sa jeho členmi stalo vyše 30 fotografov.

Za celý čas trvania fotoklubu sme usporiadali nespočetné množstvo výstav, a to doma i v zahraničí. Od svojho vzniku niekoľko rokov klub vystavoval v Galérii K-91, v priestoroch kina Družba a tiež v budove Slovenskej sporiteľne na Hlavnej ulici v Košiciach. Išlo o rôzne autorské profily, najmä členov združenia a tiež klubové výstavy. V súčasnosti klub usporiadava výstavy v OC Optima Košice, v kultúrnom centre Iskra a tiež v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach na Hlavnej ulici. Vo vedení fakulty sme našli pochopenie pre našu činnosť a využívame ich exkluzívne výstavné priestory na klubové výstavy. V ostatných rokoch tam usporiadavame výstavy úspešných fotografií z medzinárodnej súťaže Strom a tiež reprízy členských Výstav zväzu slovenských fotografov v Ružomberku.

Klubové kolekcie sme vystavovali aj v Čechách, Poľsku, Rumunsku a Japonsku.

Veľmi dobré vzťahy máme s fotoklubmi z poľského Krosna a Rzeszowa. Navzájom sme si usporiadali niekoľko klubových výstav a v Poľsku tiež mali niektorí členovia svoje autorské výstavy.

Združenie košických fotografov sa od svojho vzniku zapája do súťaží fotoklubov. Zapájame sa do dvoch mapových okruhov, a to Petzvalov mapový okruh (predtým Tatranský mapový okruh), a Nekázanka. Ide o súťaže fotoklubov, kde si kluby hodnotia fotografie navzájom a po skončení usporiada vždy iný klub záverečné vyhodnotenie a výstavu. Naše združenie usporiadalo takéto vyhodnotenie Petzvalovho mapového okruhu v rokoch 1999 a v roku 2006. V tejto súťaži náš fotoklub obsadil 2x prvé miesto (v roku 1996 a 2002), v roku 2003 sme skončili na treťom mieste. Pravidelne sa umiestňujeme na popredných priečkach tejto súťaže, do ktorej sa zapája 15 až 16 fotoklubov. Druhým mapovým okruhom, do ktorého sa zapájame, je Nekázanka. Ide o súťaž organizovanú českými fotoklubmi a my sa jej zúčastňujeme ako jediný klub zo Slovenska. Aj v tejto súťaži sa umiestňujeme na popredných miestach. Jedenkrát sme tu obsadili prvé miesto a jedenkrát sme sa umiestnili na druhom mieste.

Ďalšia súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme, a to klubovou kolekciou ale aj jednotlivci, je Interfotoklub Vsetín. Na tejto súťaži, ktorá má už vyše 50-ročnú históriu, sme v roku 2000 získali pre klub zlatú medailu FIAP a v rokoch 2014 a 2015 čestné uznanie v konkurencii skoro 30 klubov z 15 krajín celého sveta.

Náš klub v ostatných rokoch organizuje aj fotografické plenéry s účasťou poľských fotografov a fotografov z partnerského fotoklubu Nova v Košiciach.

Naše združenie vykonáva svoje aktivity z členských príspevkov a tiež je poberateľom 2 %ného príspevku z dane. Ďakujeme všetkým, ktorí našu činnosť takýmto spôsobom podporujú.

Členovia klubu sa pravidelne zapájajú do fotografických súťaží jednak doma a tiež v zahraničí. Viacerí členovia dosiahli významné ocenenia predovšetkým na medzinárodných súťažiach pod patronátom FIAP. O týchto úspechoch sa môžete dočítať v profiloch jednotlivých členov a tam si tiež môžete pozrieť ukážky z ich tvorby.

Pri zhodnotení 25-ročnej činnosti klubu treba konštatovať, že klub má viaceré úspešné aktivity. Radi privítame v našich radoch nových členov, a to predovšetkým z mladej generácie. Naši skúsení fotografi im určite poradia a odovzdajú svoje skúsenosti.

JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF – bývalý predseda združenia 2016 – 2021