Róbert Parnica

Róbert Parnica (1983)

Rodený Košičan sa s fotografiou stretol už v detstve, keď jeho teta mala doma tmavú komoru, v ktorej si vyvolávala svoje fotografie. Táto skúsenosť mu ležala v podvedomí veľmi dlho – fotografovať začal až v roku 2011. Okamžite sa z toho stala vášeň, ktorú rozvíja neustálym samoštúdiom.

Fotografuje bezmála každý deň a zúčastňuje sa rôznych plenérov na Slovensku aj v zahraničí.

Po dlhom hľadaní smeru fotografie najviac prevláda krajina a portrét. Je tiež nadšencom tvorivej fotografie a v jeho tvorbe prevláda čiernobiele spracovanie. Členom klubu sa stal v roku 2017, kde svoju vášeň rozvíja a posúva svoju tvorbu ďalej.