Miro Kundracik

Miro Kundracik (1996)

Je študentom Právnickej fakulty UPJŠ.

V oblasti fotografie je začiatočníkom. Doposiaľ fotografoval len mobilnými telefónmi, aj keď kvalitnými.

Má záujem fotograficky sa zdokonaľovať. V súčasnosti už začína fotografovať zrkadlovkou.

Jeho prvé fotografie svedčia o tom, že má všetky predpoklady stať sa dobrým fotografom a platným členom klubu.