Milan Filičko

JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF (1956)

V oblasti fotografie je samoukom. Vážnejšie sa o fotografiu začal zaujímať v rokoch 1988-1989. V tomto období boli jeho fotografie prvýkrát verejne prezentované na výstavách v rámci fotografických súťaží v Čechách (Turnov, Soběslav, Praha).

Venuje sa fotografovaniu krajiny, architektúry a portrétov. Na krajských, slovenských a medzinárodných súťažiach získal viacero ocenení. Jeho fotografie boli pravidelne prezentované vo fotografických časopisoch. Aj tu získal viacero ocenení.

Od roku 2008 je členom Zväzu slovenských fotografov a tiež Združenia košických fotografov K-91 (od 2016 do 2021 bol predsedom združenia K-91).

Pravidelne sa zúčastňuje zväzových a klubových výstav. Jeho fotografie boli boli akceptované na 74 salónoch v 36 krajinách celého sveta.

Na súťažiach pod patronátom FIAP získal významné ocenenia. Najväčším úspechom je cena Grand Prix v Kosove za najlepšiu fotografiu súťaže. Na tejto súťaži získal aj bronzovú medailu. Zlaté medaily získal v Srbsku a Čiernej Hore. Striebornú medailu mu udelili na Slovensku (Ružomberok) a tam získal aj cenu Modrý odznak(blue badge) pre najúspešnejšieho autora. Bronzové medaily mu udelili v Slovinsku a v Čiernej Hore. Získal tiež viacero čestných uznaní (okrem Slovenska aj v Argentíne, Grécku, Maďarsku, Česku, Austrálii, Dánsku, Gruzínsku).

V roku 2014 mu boli udelené tituly AZSF (Autor Zväzu slovenských fotografov) a AFIAP (Artiste de la Fédération Internationale de l´Art Photographique). V roku 2016 mu udelili titul MZSF (majster zväzu slovenských fotografov). V tomto roku mu tiež udelili prestížny titul EFIAP (Excellence Federation Internationale del’Art Photographique).

Samostatné autorské výstavy:

2007: Poprad „Stretnutie s tichom“, 2009: Košice „Úlomky ticha“, 2009: Rožňava „…Ľudia…“, 2009: Stará Ľubovňa „Návraty“, 2010: Košice „FOTO” 2010: Stará Ľubovňa „Moje fotografie“2012: Stará Ľubovňa “Moje fotografie II” 2012: Košice “Fotografie” 2013: Krosno-Poľsko “ Cisza „2014: Košice “Fotografie 2” 2014: Košice “Fotografie 2”, 2015: Košice “Fotografie 3” , 2016: Košice „Retrospektíva“, 2020 – Košice “ Bez objektívu, alebo cesta do praveku fotografie“