Karel Ulman

Karel Ulmann (1950).

S fotografovaním začal vo fotokrúžku ešte na základnej škole v Košiciach vo veku 14 rokov.

V roku 1986 sa stal členom fotoklubu DK VSŽ. Počas tohto obdobia absolvoval 4 ročnú diaľkovú školu fotografie (Osvetové stredisko mesta Košíc).

Po vzniku fotoklubu K91 sa v r. 1991 stal jeho členom. Členstvo na čas prerušil z dôvodu pracovného zaradenia mimo Košíc.

Obľúbenou témou sú portréty, v súčasnosti sa začal venovať aj infrafotografii.