Adriana Durkáčová

Adriana Durkáčová, AZSF

Žije a pracuje v Košiciach. Po vydaní zbierky básní, sa rozhodla stať saj básnikom obrazu.

Členkou Združenia košických fotografov K–91 je od roku 2008 a venuje sa fotografii krajiny, architektúry a makra.

Autorkine snímky uspeli na celoslovenských i medzinárodných výstavách.

Svoju tvorbu v najväčšej miere nasmerovala na fotografiu krajiny. Fotografuje väčšinou celky a polocelky, kde využíva dramatické osvetlenie, či iné svetelné podmienky vhodné k danej téme.