Členovia

Ing. Igor Šimko

Fotografuje – netvrdí o sebe, že je fotograf. V knihe „Dejiny Slovenskej fotografie (vydanej v r. 1989), je zaradený ako dokumentárny a výtvarný fotografista.

Vystavuje od roku 1971 a v jeho tvorbe nájdeme niekoľko vývojových rovín. V začiatkoch sú to samostatné fotografie so snahou o vyjadrenie atmosféry krajiny a portrétu, pričom krajinárske motívy stvárňuje neaktívnou, chudobnou fotografickou poetikou; v oblasti portrétu vynikne tvorba hlavne v oblasti autoportrétu. Jeho prednosťou je, že v oblasti obsahovej prináša vlastné myšlienky, názory a pocity a používa priliehavú formu na ich vyjadrenie. Neskôr (od r. 1973) fotografie spája do celkov, ktoré mu umožňujú umocniť výrazový monument zámeru, čím sa približuje k rovine, ktorá mu najviac vyhovuje: k sekvenciám – k výpovedi príbehov (v polohe expresívne lyrickej) sa dostáva k výpovedi oveľa širšej a obohatil svoje práce o ďalšie dimenzie (myšlienky, city, pohľady a postoje na problémy …).

Bol v Československu medzi prvými, ktorí dobre vedeli využiť možnosti fotografických sekvencií a s notnou dávkou invencie a citu pre poéziu ich zbavil všetkého polopatizmu a banality. Sekvencie a príbehy pretrvávajú v jeho tvorbe aj naďalej , až do súčasnosti.

Ďalšími obľúbenými a dlhodobými námetmi sú: zátišie, kde aranžovaním prvkov zátiší v neprimeranom prostredí evokuje postupy surrealizmu. Využíva pri nich aj exteriér a krajinné-prírodné prostredie; architektúra, fotografie architektúry ponúkajú iný pohľad na architektúru ako ju bežne poznáme a dáva jej tak iný rozmer, kde uprednostňuje jednoduchú krásu tvarov a tónov svetla.

Typickým a spoločným znakom jeho tvorby je poloha sužetu, ktorý neuzatvára kánonicky pre diváka, dáva mu možnosť pre jeho vlastné myšlienkové závery – provokuje k zamysleniu.

Trocha štatistiky:
-vystavuje od januára 1971, množstvo ocenení doma i v zahraničí-aj medaily FIAP–bronz, striebro (príloha 1)
-členstvo v kluboch: b-klub bratislava, fotoklub dk vsž košice, zsf, cassovia fotoklub, corvus, zkf k´91, f3f,
-bez fotografických titulov (nepožiadal o prideľované tituly domácimi ani medzinárodnými fotoinštitúciami)
-fotografické práce vystavené v cca 25 štátoch sveta (príloha 2)
-publikované práce v mnohých fotografických i odborných časopisoch, knihách a iných materiáloch
-fotografické práce zaradené vo viacerých reprezentatívnych výstavných kolekciách československej a
slovenskej fotografie, zbierkach galérií a múzeí
-47 autorských výstav na slovensku aj v zahraničí / fotografie umiestnené v súkromných interiéroch
-porotca domácich i medzinárodných fotografických súťaží; lektor fotografických dielní, workshopov ...
-ocenený plaketami OÚ Bratislava, ZSF Bratislava, KOS Košice, NOC Bratislava – za fotografickú a
organizačno-výchovnú činnosť