Členovia

Ing. Daniel Pastucha, EFIAP, AZSF (1964)

S fotografovaním začínal s otcovým Flexaretom v roku 1976 vo veku 12 rokov v Kežmarku. Fotografovaniu sa venoval aj počas štúdia na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach kde absolvoval v roku 1987.

Od roku 2017 je členom Združenia košických fotografov K-91 a ZSF. Obľúbenými témami sú krajina, architektúra a dokument.

Aktívne sa zúčastňuje na fotografickom dianí na Slovensku i v zahraničí.

Z viacerých ocenení možno spomenúť: strieborná a bronzová medaila FIAP na Fotofóre Ružomberok 2018 , strieborná medaila, čestné uznanie a Cena SFF na 13. a 14. Bienále fotografie Slovensko moje (2018, 2020), Hlavná cena na celoštátnom kole AMFO 2019 v Nitre za fotografie Torzo 1- 4 a prvá cena na krajskom kole AMFO 2020. Bronzový odznak na One Eyland Top 10 B&W Photographers 2019. Zlatá medaila na salóne Macedonia Circuit 2020 a zlatá medaila na Castles of Carpathia na Ukrajine v roku 2020.

V roku 2019 mu bol udelený titul AFIAP a v roku 2021 tituly EFIAP a AZSF.

Okrem účasti na mnohých spoločných výstavách doma i v zahraničí mal tieto autorské výstavy: Línie – Košice (2017), Cestou, necestou – Rzeszów, Poľsko (2019), Start Art II – Bratislava (2020), RestArt – Košice (2021)