Mapové okruhy

Mapové okruhy (súťaže fotoklubov) vznikli ako prirodzená potreba fotografov a združení fotografov po súťažení. Nezanedbateľnou skutočnosťou je tiež snaha po hodnotení svojich fotografií inými združeniami a fotografmi v nich, výsledkom čoho je potom stanovené poradie jednotlivých fotoklubov a poradie najlepších fotografií.

História mapových okruhov na území vtedajšieho Československa sa začala písať niekedy koncom 50-tych rokov minulého storočia. Vtedy vznikajú prvé mapové okruhy, a to v roku 1957 mapový okruh Vysočina, Českobudejovický mapový okruh v roku 1961, v roku 1958 mapový okruh Nekázanka a mnoho mapových okruhov vzniklo predovšetkým v 70-tych rokoch minulého storočia. Podľa dostupných prameňov na území terajšej Českej republiky sa koná 6 mapových okruhov. Ďalších 26 mapových okruhov sa konalo v minulosti s kratšou, či dlhšou históriou. Najstaršie, už zaniknuté mapové okruhy vznikli: mapový okruh Bohemia v roku 1975 (konalo sa 7 ročníkov), mapový okruh Interfoto 3x3 v roku 1974 (konalo sa 15 ročníkov), mapový okruh Kolodia v roku 1978 (konalo sa 15 ročníkov), mapový okruh Fotoinva v roku 1988 (konalo sa 13 ročníkov), mapový okruh J. Jeníčka v roku 1963, resp. pokračovanie1974 (konalo sa 19 ročníkov) a mapový okruh Jizerských hor, ktorý začal v roku 1957 – ide teda o jeden z najstarších mapových okruhov a konali sa teda celkom 4 ročníky. Veľmi významným zaniknutým mapovým okruhom bol Sudkův mapový okruh, ktorý bol založený v roku 1956. Zúčastnil sa ho i fotoklub CÖA Wien. Podľa získaných informácií posledný asi 39. ročník sa konal v roku 1994.

História mapových okruhov na území Slovenska je chudobnejšia. Túto históriu písali a píšu Tatranský mapový okruh a Petzvalov mapový okruh. Tatranský mapový okruh vznikol v roku 1963, po jeho pretransformovaní od roku 1994 sa na Slovensku koná pravidelne Petzvalov mapový okruh. V súčasnosti sa na Slovensku znova koná mapový okruh pod názvom Tatranský mapový okruh. Ide však o súťaž fotoklubov na digitálnej báze (odpadajú tak náklady na tlačenie fotografií a poplatky za poštovné pri posielaní medzi jednotlivými fotoklubmi), to znamená, že jednotlivé fotokluby dávajú do súťaže svoje fotografie v elektronickej forme a až záverečná výstava je z tlačených fotografií a vytlačené fotografie sa prezentujú aj v tlačenom katalógu.

Slovenské fotokluby sa viacmenej pravidelne zapájajú aj do mapových okruhov v Českej republike, napr. do mapového okruhu Nekázanka a Českobudejovického mapového okruhu. Na druhej strane je digitálny Tatranský mapový okruh otvorený aj fotoklubom zo zahraničia. Fotoklub K-91 sa zapájal do pôvodného Tatranského mapového okruhu, potom od roku 1995 do Petzvalovho mapového okruhu a do českého mapového okruhu Nekázanka. V mapových okruhoch dosiahol klub významné úspechy a dá sa povedať, že predovšetkým v Petzvalovom mapovom okruhu od roku 1995 až doteraz sa fotoklub K-91 umiestňoval pravidelne na popredných miestach celkového rebríčka. Hneď v prvom ročníku v roku 1995 to bolo 4. miesto a následne v roku 1996 1. miesto. V roku 2002 to bolo opätovne 1. miesto, v nasledujúcom roku 2003 3. miesto. Tretie miesto fotoklub obsadil aj v roku 2007. Na 2. mieste sa umiestnil v roku 2010. Petzvalovho mapového okruhu sa zúčastňovalo a zúčastňuje vždy 15 až 16 fotoklubov zo Slovenska.

Z členov klubu K-91 dosiahol najväčší úspech v pôvodnom Tatranskom mapovom okruhu Miro Černý, ktorý v roku 1993 obsadil prvé miesto. V Petzvalovom mapovom okruhu bol najúspešnejším jednotlivcom Ján Tkáč, ktorého fotografia bola v celkovom poradí na 2. mieste v roku 2008 a na 3. mieste v roku 2006.

Do českého mapového okruhu Nekázanka sa klub K-91 zapájal od roku 1991 do roku 1994, kedy obsadil raz prvé a raz druhé miesto. Opätovne sa klub K-91 od roku 2011 znova pravidelne zúčastňuje s väčším, či menším úspechom tohto mapového okruhu. Hneď v roku 2011 klub obsadil v tejto súťaži prvé miesto.

Združenie košických fotografov K-91, ktoré od roku 1995 nevynechalo ani jeden ročník Petzvalovho mapového okruhu fotoklubov, 2x usporiadalo záverečné vyhodnotenie tejto súťaže a výstavu. Bolo to v rokoch 1999 a 2006.

JUDr. Milan Filičko, EFIAP, MZSF
predseda Združenia košických fotografov K-91

Umiestnenia v mapových okruhoch

Petzvalov mapový okruh
RočníkRokUmiestneniePočet fotoklubov
1.1995410
2.1996115
3.1997814
4.19981115
5.1999715
6.20001115
7.2001615
8.2002115
9.2003315
10.2004515
11.2005617
12.2006516
13.2007315
14.2008415
15.2009815
16.2010215
17.2011717
18.2012816
19.20131316
20.2014916
21.2015616
22.20161515
23.20171015
Mapový okruh Nekázanka
RočníkRokVíťaz ročníkaUmiestneniePočet fotoklubovUsporiadateľ
XXXVI.1997Český Krumlov-10Český Krumlov
XXXVII.1998Český Krumlov-14-
XXXVIII.1999Zlín-12Litomyšl
XXXIX.2000Nekázanka-12-
XL.2001Nekázanka-14Rakovník
XLI.2002Český Krumlov-12Nekázanka
XLII.2003Nekázanka-12Sokolov
XLIII.2004Nekázanka-12KFA Praha
XLIV.2005KFA Praha-11Beroun
XLV.2006KFA Praha-12Český Krumlov
XLVI.2007KFA Praha-14Domažlice
XLVII.2008KFA Praha-13Rakovník
XLVIII.2009KFA Praha-11Nekázanka
XLIX.2010KFA Praha-13komora Praha
L.2011ZSF Ružomberok-14Nekázanka
LI.2012K-91 Košice114Terifoto Písek
LII.2013Domažlice414Sokolov
LIII.2014Karlove Vary1012Litomyšl
LIV.2015FOS Sokolov513Domažlice