Archív - Aktuality 2019

03.12.2019

07.11.2019 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž členskej výstavy Združenie košických fotografov K-91. Členovia klubu na tejto výstave prezentujú fotografie, ktoré vytvorili za ostatný rok. Vernisáže sa zúčastnil aj tajomník Teologickej fakulty pán Lukáš Sekerák.

26.10.2019

Dňa 25.10.2019 sa v Átriu Teologickej fakulty konala vernisáž výstavy poľských fotografov. Vystavovali členovia Fotografického združenie z Rzeszowa. Návštevníci mohli vidieť fotografie vyše 30 fotografov z tohto združenia. Výstavu organizovalo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria. Na príprave sa podieľali aj členovia nášho fotoklubu.

21.10.2019

Vernisáže 52. ročníka Medzinárodného salóna umeleckej fotografie Fotoforum 2019 Ružomberok v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku sa zúčastnil náš člen Daniel Pastucha, ktorý si prevzal ocenenie CENA FOTOFORUM za fotografiu Extreme Run. Akceptovanú fotografiu vystavovala aj Adriana Durkáčová.

20.10.2019

V dňoch 04. - 05.10.2019 sa v Komárne konalo vyhodnotenie ďalšieho ročníka Petzvalovho mapového okruhu. Za náš klub sa vyhodnotenia zúčastnili Edita Megová a Miro Kundracik. Tento rok sme obsadili 12. miesto.

30.09.2019

26.09.2019 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach na Hlavnej ul. č. 89 v Košiciach konala vernisáž "trojvýstavy" dvoch fotografov z nášho klubu - Milan Filičko a Štefan Lipták - a Róberta Hmiru. Filičko a Lipták vystavovali fotografie, jeden pod názvom "Bez objektívu, alebo "Cesta do praveku fotografie", druhý dal svojej výstave názov "Metamorfózy mesta". Róbert Hmira, 10-ročný maliar, vystavoval svoje maľby, ktoré sú inšpirované impresionistami, hlavne Van Goghom. Táto výstava má názov "Začiatok cesty".

23.07.2019

V dňoch 21. - 23.06.2019 sme zorganizovali plenér v Plavnici. Okrem našich fotografov (Milan Filičko, Štefan Lipták, Daniel Pastucha, Róbert Parnica, Vlado Latta a Miro Kundracik) sa plenéra zúčastnili aj fotografi z košického fotoklubu NOVA (Josef Svoboda, Ľubica Kremeňová, Eva Kecseyová, František Papp, Jozef Fekete) a fotografi z Poľska (Jan Szczepanski, Zdislaw Swieca, Slavomir Formal, Kazimiera Borkovitz, Adela Nowak, Jan Stachura, Andrzej Potera).

16.06.2019

Dňa 06.06.2019 sa konala vernisáž výstavy fotografií krajského kola 47. ročníka celoštátnej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2019 v Spišskej Novej Vsi. Členovia nášho klubu sa umiestnili takto: Daniel Pastucha - 1. miesto v III. kategórii ČB fotografia a 2. miesto v kategórii Cykly a seriály, Štefan Lipták - Čestné uznanie v kategórii Cykly a seriály.

13.06.2019

Dňa 25.05.2019 bol Danielovi Pastuchovi pri príležitosti IV. Salónu tvorivej fotografie SFF v Galante slávnostne odovzdaný titul AFIAP. Vernisáže sa zúčastnil aj Róbert Parnica.

23.04.2019

03.04.2019 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy z regionálneho kola súťaže AMFO. Na tejto súťaži získali ocenenia aj naši členovia. Daniel Pastucha obsadil 1. miesto v kategórii čiernobielej fotografie a 1. miesto obsadil aj v kategórii Cykly a seriály. Štefan Lipták obsadil 2. miesto v kategórii farebnej fotografie a 3. miesto v kategórii Cykly a seriály. Adriana Durkáčová obsadila 3.miesto v kategórii farebnej fotografie.

16.04.2019

Dňa 06.06.2019 sa v Ružomberku konala vernisáž výstavy z medzinárodnej súťaže STROM. Vernisáže sa z nášho klubu zúčastnili: Milan Filičko, Daniel Pastucha a Štefan Lipták.

25.03.2019

19.03.2019 sa v galérii WDK v Rzeszowe konala vernisáž výstavy fotografií autorov Roberta Parnicu a Daniela Pastuchu.

12.01.2019

Dňa 09.01.2019 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy fotografií s názvom 46 - Pohľady generácií. Vystavovali fotografi z dvoch stropkovských fotoklubov a prezident Rudolf Schuster.