Archív - Aktuality 2018

06.12.2018

28.11.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž a odovzdávanie cien celoštátnej súťaže Cassovia Foto 2018. Súťaže sa zúčastnilo 35 fotografov s 263 fotografiami. Práce posudzovala odborná porota v zložení: Štefan Lipták, Ján Polák a Jozef Česla.

13.11.2018

02.11.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy fotografií pod názvom “Zhmotnené duchovno“. Združenie košických fotografov K-91 usporiadalo túto výstavu v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach v rámci Festivalu sakrálneho umenia, ktorý sa koná v Košiciach.

08.11.2018

27.10.2018 sa v Nových Zámkoch konala vernisáž súťažnej celoštátnej výstavy Slovensko moje. Na tejto súťaži získal Daniel Pastucha striebornú medailu v kategórii Čierno-biela foto a čestné uznanie v kategórii Farebná foto. Milan Filičko získal bronzovú medailu v Čiernobielej fotografii. Vernisáže sa zúčastnil aj Štefan Lipták a tiež Ľubica Kremeňová z fotoklubu NOVA, ktorá v súťaži získala dve ceny.

07.11.2018

26.10.2018 sa v Hniezdnom konala vernisáž výstavy fotografií s názvom "Hniezdne vo fotografii". Vystavovali sme fotografie, ktoré sme urobili na plenéri v Hniezdnom a v Nestvile parku v 22. - 26.06.2018. Z fotografií z tohto plenéra vydá obec Hniezdne kalendár.

06.11.2018

V dňoch 19. - 20.10. sa v Bánovciach nad Bebravou konalo vyhodnotenie Petzvalovho mapového okruhu. Náš fotoklub sa umiestnil na 6. mieste. Vyhodnotenia sa zúčastnili Ján Tkáč, Štefan Lipták, Daniel Pastucha a Miro Kundracik.

11.10.2018

Dňa 10.10.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž členskej výstavy Združenia košických fotografov K-91. Výstavu otvoril predseda združenia Milan Filičko. Konala sa tam aj vernisáž autorskej výstavy Adriany Durkáčovej. Túto výstavu otvoril kurátor výstavy Miro Černý.

09.10.2018

06.10.2018 sa v Ružomberku konala vernisáž výstavy z medzinárodnej súťaže Fotoforum 2018. Na tejto súťaži získal Daniel Pastucha striebornú medailu FIAP v kategórii farebnej fotografie a bronzovú medailu FIAP v kategórii čiernobielej fotografie. Vernisáže sa zúčastnili Milan Filičko, Daniel Pastucha a Štefan Lipták.

17.09.2018

Na požiadanie Vihorlatského múzea v Humennom sme sa dňa 09.09.2018 zapojili do akcie "Fotografické horizonty". Predstavili sme účastníkom náš klub a so svojimi skúsenosťami s fotografovaním architektúry sa podelili Igor Šimko, Štefan Lipták a Daniel Pastucha.

12.09.2018

Dňa 06.09.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy humenského fotografa Vlada Vajsa pod názvom Athos. Autor predstavil svoje fotografie, ktoré zhotovil v roku 2015 pri svojej návšteve tohto posvätného miesta.

09.08.2018

Dňa 04.08.2018 sa v Ružomberku konala vernisáž 43. ročníka členskej výstavy Zväzu slovenských fotografov. Pri príležitosti 50. výročia vzniku Zväzu slovenských fotografov udelil Zväz slovenských fotografov Združeniu košických fotografov K-91 pamätnú medailu. Vernisáže, následného seminára a slávnostnej recepcie sa zúčastnili členovia klubu: Milan Filičko, Daniel Pastucha, Edita Megová, Štefan Lipták a Adrián Klema.

03.07.2018

V dňoch 22.06. - 24.06.2018 sme zorganizovali plenér pre fotografov v Plavnici v okrese Stará Ľubovňa. Fotografovali sme v Nestville parku v Hniezdnom, obec Hniezdne a tamojší židovský cintorín, Čertovú skalu v Chmelnici, Sympózium sôch vo Vyšných Ružbachoch, okolie Starej Ľubovne a hrad v Starej Ľubovni. Z nášho klubu sa plenéra zúčastnili Milan Filičko, Vlado Latta s vnukom Lukášom, Róbert Parnica, Daniel Pastucha, Edita Megová a Štefan Lipták. Zúčastnili sa aj traja členovia fotoklubu Nova, dvaja fotografi z poľského Rzesova a jeden fotograf z Liprovského Mikuláša.

14.06.2018

Dňa 07.06.2018 sa v Slovenskom kultúrnom inštitúte v Prahe konala vernisáž reprezentačnej výstavy členov Zväzu slovenských fotografov. Výstava je usporiadaná pri príležitosti 50. výročia založenia ZSF a 100. výročia vzniku ČSR. Na výstave majú svoje fotografie aj dvaja naši členovia - Milan Filičko a Daniel Pastucha.

08.05.2018

03.05.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy Dana Pastuchu a Róberta Parnicu pod názvom "Cestou - necestou".

20.04.2018

18.04.2018 sa v Nových Zámkoch konala vernisáž výstavy Združenia košických fotografov K-91. Výstavu usporiadal fotoklub Hexagon z Nových Zámkov.

12.04.2018

10.04.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy fotografií z regionálneho kola súťaže AMFO, ktorú organizovalo Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria. Ocenenia získali aj naši členovia. Róbert Parnica sa umiestnil na prvom mieste v kategórii čiernobielej fotografie. V tejto kategórii získali čestné uznania aj Štefan Lipták a Daniel Pastucha. Štefan Lipták získal 3. miesto v kategórii farebnej fotografie.

08.04.2018

07.04.2018 sa v Ružomberku konala vernisáž výstavy fotografií 33. ročníka medzinárodnej súťaže STROM. Vernisáže sa zúčastnili Milan Filičko, Daniel Pastucha, ktorí mali na súťaží akceptované fotografie, a tiež Štefan Lipták.

11.02.2018

08.02.2018 sa v Átriu Teologickej fakulty v Košiciach konala vernisáž výstavy Štefana Liptáka "Košice- stredovek trvá". Výstava bola usporiadaná pri príležitosti 75. narodenín autora.