Archív - Súťaž Cassovia Foto 2016

Pri príležitosti 25. výročia založenia nášho klubu sme zorganizovali fotografickú súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť priaznivci fotografie zo Slovenska bez rozdielu veku, rasy, pohlavia a národnosti.

Súťaž sa konala pod patronátom primátora mesta Košice.

Účastníkov bolo prihlásených v hojnom počte. Termín uzávierky sme predĺžili do 24.10.2016 a porota zasadla 10.11.2016.

Zavŕšením súťaže bola záverečná výstava, ktorej vernisáž spojená s vyhodnotením a slávnostným odovzdávaním cien sa konala 11.01.2016 o 16.30 hod. v Átriu Teologickej fakulty na Hlavnej ul. č. 89 v Košiciach. Bolo nám potešením stretnúť sa s Vami.

Propozície súťaže si môžte pozrieť na nasledujúcich linkách: propozície - A, propozície - B

Výsledky súťaže si môžte stiahnuť z nasledujúcej linky: PDF

Katalóg sme umiestnili na túto linku: PDF


Z vernisáže